جزییات پروژه

پورتال مدیریت حفظ نباتات استان چهارمحال و بختیاری
پورتال مدیریت حفظ نباتات استان چهارمحال و بختیاری
  • پورتال مدیریت حفظ نباتات استان چهارمحال و بختیاری

    طراحی:

    HTML5 , Css3 , jQuery

    پیاده سازی:

    Asp.Net , C#.Net , Ajax , jQuery , Linq

    پایگاه داده:

    SQLServer 2012